Aktuální pozice

Výchozí stránka > Kvalita > Ekologie

Hlavní menu


Ekologie

Životní prostředí je nenahraditelnou hodnotou, kterou musíme se společnou odpovědností chránit pro současnou i budoucí generace.

Fakt, že feritové výrobky jsou přátelské k životnímu prostředí samozřejmě také souvisí s respektováním ekologických aspektů jejich výroby, a také se skutečností, že výrobní prostory společnosti leží na samotné hranici chráněného území CHKO Jeseníky.

Společnost Sinomag, s.r.o. je jediným výrobcem magnetických feritů v České republice, bere tedy na sebe část odpovědnosti za tvorbu a ochranu životního prostředí regionu. Na komplexní řešení a zlepšování životního prostředí vynakládáme značné finanční prostředky.

Pro stálé garantování kvality finálních produktů a dosahování trvalého růstu výroby jsou strategicky důležité investice nejen do modernizace technologie, ale i další investice ekologického charakteru do ochrany životního prostředí, konkrétně vyřešení ochrany ovzduší a vod.

Cílem této činnosti je připravit společnost na certifikaci dle systému ISO 14000 do roku 2008.

Jazykové verze


design: Enzon