Aktuální pozice

Výchozí stránka > Produkty > Anizotropní mag. tvrdé ferity > Válce

Hlavní menu


Válce

Anizotropní válce jsou tvrdé ferity vyráběné metodou mokrého lisování, tzn. výchozím materiálem je suspenze, která je vstřikována do lisovací formy. Lisování probíhá pod působením magnetického pole, které určuje výslednou magnetickou orientaci.Takto vyrobený magnet již nelze magneticky orientovat jinak, než jak proběhla magnetizace při lisování.

Použití

  • Obecné použití: upínače, přídržné magnety apod

Jazykové verze


design: Enzon