Aktuální pozice

Výchozí stránka > Produkty > Anizotropní mag. tvrdé ferity

Hlavní menu


Anizotropní mag. tvrdé ferity

Anizotropní tvrdé ferity jsou vyráběné metodou mokrého lisování, tzn. výchozím materiálem je suspenze, která je vstřikována do lisovací formy. Lisování probíhá pod působením magnetického pole, které určuje výslednou magnetickou orientaci.Takto vyrobený magnet již nelze magneticky orientovat jinak, než jak proběhla magnetizace při lisování.

Jazykové verze


design: Enzon