Aktuální pozice

Výchozí stránka > Produkty > Anizotropní mag. tvrdé ferity > Toroidy

Hlavní menu


Toroidy

Anizotropní toroidy jsou tvrdé ferity vyráběné metodou mokrého lisování, tzn. výchozím materiálem je suspenze, která je vstřikována do lisovací formy. Lisování probíhá pod působením magnetického pole, které určuje výslednou magnetickou orientaci.Takto vyrobený magnet již nelze magneticky orientovat jinak, než jak proběhla magnetizace při lisování.

Použití

  • Elektrotechnika: magnety do rotorů, magnety do čidel atd

Jazykové verze


design: Enzon