Aktuální pozice

Výchozí stránka > Prodej > Nabídka služeb

Hlavní menu


Nabídka služeb

Nepřetržitý charakter výroby v naší firmě vyžaduje i stálou pohotovost servisních útvarů. Je v zájmu společnosti Sinomag s.r.o. maximálně využít kapacitu strojního a přístrojového vybavení a vysoké kvalifikace pracovníků těchto útvarů. Využijte proto volných kapacit a výhodných cen našich služeb:
  • odborné poradenství
  • měření magnetických a mechanických hodnot PC - Gauss, hysteresisgraf dle normy DIN EN 10 332 a DIN IEC 60404-8-1
  • měření geometrických rozměrů na zařízení 3D

Obchodně technický servis

Martin Lakomý

Laboratorní zkoušky a měření

Jana Čagánková

Jazykové verze


design: Enzon