Aktuální pozice

Výchozí stránka > Prodej > E-shop > Informace

Hlavní menu


Informace

Základní údaje

Dodavatel:
Sinomag, s.r.o., se sídlem Světlá Hora, Světlá 415, PSČ 79331.
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 29420 u rejstříkového soudu v Ostravě.
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 26772884
DIČ: CZ26772884
(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:
Jana Andrysová
telefon: +420 554 774 254
mobil: +420 606 655 046
e-mail: j.andrysova@sinomag.cz

Objednávka

Seznam výrobků na stránkách www.sinomag.cz je katalogem běžně dodávaných výrobků. Výrobce nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek výrobků. Dostupnost výrobků bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere výrobky, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka výrobků bude potvrzena obchodním oddělením. Objednávka dále slouží k rezervaci výrobků.

Ceny výrobků si může zákazník ověřit u jednotlivých položek výrobků. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za výrobky včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu výrobků, že v souvislosti se zajištěním výrobků došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

 • bez udání důvodu
 • výrobek se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena výrobku. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).


Záruka na vrácení zboží

Sinomag s.r.o. svým zákazníkům poskytuje v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů (tzv. MoneyBack) .

„Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit do 14-ti dnů od obdržení zásilky veškeré zboží ze sortimentu e-shopu na webu sinomag.cz. (toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba - nikoliv na IČO)

Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů.

Podmínky pro vrácení peněz:
 • Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 • Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 • Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné.
 • Zboží, prosíme, posílejte doporučuně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku), zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaných výrobků) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech muže být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka s výrobky vždy obsahuje daňový doklad.

Rozvoz výrobků zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu výrobků rozlišujeme podle hmotnosti výrobků.

Aktuální ceník dopravy:
CENÍK PŘEPRAV DOBÍREK - ČSAD RADIÁLKA KRNOV
hmotnost (kg)cena bez DPH (CZK)
0 - 14,99997,-
15 - 30195,-


Odpovědnost za vady výrobků a záruka

 • Kupující je povinen prohlédnout výrobek bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav výrobků a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
 • Při manipulaci s magnety dbejte na křehkost keramického materiálu.

Postup reklamace

 • Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:
 • Kontaktujte naši společnost a pověřený pracovník s Vámi probere postup reklamace.
 • Zašlete výrobky na určenou adresu. Výrobky zasílejte pouze v originální obalu, jinak neručíme za případné mechanické poškození.
 • Při osobním předání reklamace je nutné výrobky předat včetně původního obalu.

Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nebudete přát zasílat tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností Sinomag, s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

Jazykové verze


design: Enzon